Jul Makeup Tutorial,,,,

Jag e snäll och ger er Jul Makeup Tutorial här :)
1) Börja med att lägga en primer så att ögonskuggorna håller hela julkvällen.
Ta sedan de bruna färgerna ifrån 'Matte Chocolates' paletten och en fluffig pensel och skugga in i globlinjen för defenition av ögat.
 
2) För att få glans så har jag använt Twist Up Eye Gloss 'Champagne Cocktail' över hela locket, men inte högre upp än globlinjen.
 
3) En krämprodukt håller tyvärr inte så länge och det smetar ut sig så konsigt. Men jag vill ha kvar glansigheten, så då har jag tagit Eye Glow 'Desert Pearl' över den krämiga produkten som vi precis lade. Dessa två produkter ihop är som gjorda för varandra.
 
4) Jag vill så gärna att mina eyeliner skall hålla hela kvällen. Därför är det bra att använda en vattenfast produkt. Här har jag använt Gel eyeliner 'Black', men tyvärr så försvinner svartheten när jag lägger den ovanpå den glittriga basen. Därför.....
 
5) Så lägger vi Fine Liner Eye Stylo över eyeliner vi precis gjorde. Då får vi en korp svart eyeliner, men den kommer också hålla mycket längre!
 
6) Jag vill ha Smokey effekt på undersidan av ögat. Så jag har tagit lite utav Gel eyelinern vi redan använt och drar en linje så nära fransarna vi kan komma, och stoppar linjen när vi kommit ungefär till pupillen.
 
7) Jag vill inte att denna linje skall vara superduper hård, så jag skuggar ut den med en liten pensel plus de bruna färgerna vi hade till globlinjen. Tänk på att koppla ihop denna linje med din eyeliner så det inte blir en glipa emellan.
 
8) Jag tyckte det blev för sotigt så för att få mer skarphet har jag tagit Fine Liner Eye Stylo och målat så nära fransarna som jag kan komma.
 
9) På vattenlinjen vill jag pigga upp så man kanske inte ser så hängig ut. Då har jag tagit en blanding utav Inliner Kajal 'Blonde/Satin White' och lagt på vattenlinjen.
 
10) Avsluta med mascara och gärna ett par lösögonfransar!
1) Start by adding a primer so that the eye shadows last all Christmas night.
Then take the brown colors from the 'Matte Chocolates' palette and a fluffy brush and blend into the crease to create defenition of the eye.
 
2) To get the shine, I have been using Twist Up Eye Gloss 'Champagne Cocktail' all over the lid, but not rising above the crease.
 
3) A cream product are unfortunately not so long lasting and it smears. But I want to keep glossiness, so I've taken the Eye Glow 'Desert Pearl' on top of the creamy product that we just Iaied. These two products together are perfectly made for each other.
 
4) I want my eyeliner to last the whole evening. Therefore, it is good to use a waterproof product. Here I have used the Gel eyeliner 'Black', but unfortunately the blackness disappears when I put it on top of the glittery base. Therefore .....
 
5) We put the Fine Liner Eye Stylo over the eyeliner we just did. Then we get a raven black eyeliner, but it will also last much longer!
 
6) I want a Smokey effect on the bottom of the eye. So I've taken a bit of the Gel eyeliner we have already used and draged a line as close to the lashes we can get, and stop the line when we come around to the pupil.
 
7) I do not want this line to be superduper hard, so I blend it with a small brush plus the brown colors we had in the crease. Remember to connect this line with your eyeliner so there will not be a gap in between.
 
8) I thought the line was too smudged so to get more sharpness I have taken the Fine Liner Eye Stylo and painted as close as I can get to the lashes.
 
9) On the waterline, I want to liven up so it might not look so dull. I made a mix with the inliner Kajal 'Blonde / Satin White' and addedit to the waterline.
 
10) Finish with mascara and maybe a pair of false eyelashes!